Централізована бухгалтерія


Адреса:
м. Харків, вул. Чернишевська, 26
e-mail: cb2002@ukr.netМарадудіна Алла Анатоліївна, тел. 725-24-97, 42497

Головний бухгалтер (Забезпечує ведення бухгалтерського обліку згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та з урахуванням особливостей діяльності організації. Здійснює загальне керівництво роботою ЦБ. Забезпечує сурове виконання розрахункової та касової дисципліни, правильність використання отриманих в УДКСУ Київського району коштів за призначенням. Контролює своєчасне складання та здачу звітів до УДКСУ Київського району, вищестоящих установ, податкової інспекції, фондів та інших організацій. Контролює розподіл затвердженого бюджету за кодами функціональної класифікації та кодами економічної класифікації видатків. Контролює правильне використання матеріальних коштів на потреби установи, своєчасне проведення повної інвентаризації).


Якименко Ганна Петрівна, тел. 725-24-92, 52550

Заступник головного бухгалтера (Відповідає за облік коштів спеціального фонду бюджету. Складає місячні, квартальні та річні звіти по кодам функціональної класифікації та кодів економічної класифікації видатків за встановленими формами та надає їх до УДКСУ Київського району, управління фінансів, податкової інспекції та інші організації. Відповідає за облік коштів загального фонду бюджету. Формує місячні, квартальні та річні звіти ф-2 «Про надходження та використання коштів загального фонду». Здійснює розподіл касових видатків по закладам, та аналізує відповідність касових та фактичних видатків по закладам).


Гура Наталія Михайлівна, тел. 725-24-90

Заступник головного бухгалтера

Артюшенко Ніна Геннадіївна, тел. 725-24-95, 52559

Керівник групи (Координує роботу спеціалістів розрахункової групи щодо нарахування заробітної плати, складає звіти з праці за формами № 1-ПВ, № 1-ПО, № 1-ДФ, меморіальний ордер № 5. Здійснює контроль за використанням фонду заробітної плати в межах затвердженого фонду).


Филипенко Оксана Іванівна, тел. 725-24-93, 52552

Керівник групи (Координує роботу спеціалістів групи обліку матеріальних цінностей, відповідає за правильність та достовірність обліку матеріальних цінностей, за своєчасність відображення в обліку надходження, вибуття рух, ліквідацію та рух необоротних активів).


Ніколенко Раїса Іванівна, тел. 725-24-91, 52547

Керівник групи (Координує роботу спеціалістів групи обліку продуктів харчування та батьківської плати, проводить та інвентаризацію продуктів харчування в дошкільних навчальних закладах. Приймає участь у підготовці тендерної документації, в укладенні договорів на постачання продуктів харчування. Аналізує виконання норм харчування. Проводить облік харчування в закладах загальної середньої освіти).


Марченко Наталія Миколаївна, тел. 725-24-85, 52532

Керівник групи (Координує роботу спеціалістів планово-економічної групи, формує бюджетні запити та розрахунки до них для закладів освіти. Складає зведення надходжень та видатків бізнес-планів і контролює їх виконання, узагальнює звіти по виконанню фінансових планів. Розраховує індивідуальні кошториси доходів та видатків і розрахунки до них по закладам освіти. Приймає тарифікацію та складає штатні розписи. Аналізує використання бюджетних асигнувань за звітний період. Розподіляє затверджений бюджет за кодами економічної та функціональної класифікації).

Кiлькiсть переглядiв: 1507