Організація роботи із зверненнями громадян

Порядок розгляду письмових звернень громадян в Управлінні освіти

1. Розгляд письмових звернень громадян в Управлінні освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

2. Звернення, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявникам не пізніше як через десять днів від дати надходження з відповідним роз’ясненням. Якщо питання, порушені у зверненнях, не входять до повноважень Управління освіти, вони в термін не більше п’яти днів пересилаються за належністю відповідним органам чи посадовим особам, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень, вони в той же термін повертаються громадянам з відповідним роз’ясненням.

3. Управління освіти у триденний термін розглядає письмові звернення громадян та даює відповідні доручення з вирішення порушених у них питаннях. Контроль за додержанням цього терміну несе заступник начальника Управління освіти.

4. На письмове звернення заявнику обов’язково надається письмова відповідь за підписом безпосереднього виконавця.

5. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Не розглядаються також скарги, подані з порушенням терміну, передбаченого законом. Скарга на оскаржуване рішення може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного місяця з часу ознайомлення громадянина з цим рішенням, але не пізніше одного року з моменту його прийняття. Якщо ж цей термін пропущено з поважної причини, він може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядали скаргу. Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

6. Відповідно до статті 12 Закону України "Про звернення громадян" його дія не поширюється на порядок розгляду звернень, заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним та трудовим законодавством.

7. Відповідальність за розгляд звернень громадян, відповідно до вимог чинного законодавства України, несуть посадові особи, яким доручено їх розгляд.

На яку адресу звертатися з письмовим зверненням до Управління освіти?

61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 26

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян” у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Інформація щодо електронного звернення

Інформуємо, що 02 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» (№ 577-VIII), який набрав чинності 28 жовтня 2015 року, крім положень щодо порядку подання та розгляду електронної петиції, які набрали чинності 28 серпня 2015 року).

Згідно з внесеними змінами передбачається, що письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Терміни опрацювання електронних звернень такі ж самі, як і письмових звернень, та визначені в Законі України "Про звернення громадян."

Своє звернення до Управління освіти Ви можете направити на електронну адресу ruo22@ukr.net.

Кiлькiсть переглядiв: 356