Роз’яснення щодо інструментів благодійності

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

—2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

—3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

—4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

—5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

—6) публічний збір благодійних пожертв;

—7) управління благодійними ендавментами;

—8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

—9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.


Стаття 5. Закону України
«Про благодійну діяльність та благодійні організації»

Банківський ендавмент. «Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

Кiлькiсть переглядiв: 548