Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів

/Files/images/быбл.jpg


Метою курсів підвищення кваліфікації бібліотекарів є вдосконалення їх освітнього і професійного рівнів через поглиблення, розширення та оновлення професійних знань.

Завданнями
курсів підвищення кваліфікації є:
§ Розвиток методологічної та теоретичної компетентності бібліотекарів;
§ Поглиблення соціально-гуманітарних, психологічних, педагогічних, бібліотечних знань;
§ Формування вмінь використання інформаційно-комунікаційних технологій.


Перелік питань до атестації бібілотекаря

Атестація шкільних бібліотекарів


Кваліфікаційні вимоги до посад бібліотекарів навчальних закладів

Назва посади Освіта Вимоги до стажу роботи Підвищення кваліфікації
Провідний бібліотекар (9-12-тарифний розряд) Повна бібліотечна (інститут чи університет), повна педагогічна освіта (інститут чи університет, підстава «Положення про шкільну бібліотеку та наказу Міністерства праці та соціальній політики від 16.02.98р. № 24) На посаді бібліотекаря І категорії не менше: 9-й розряд – 1 року (І кат.8р.); 10-й розряд – 1-3 років (І кат. 9р.); 11-й розряд – 2-5 років (І кат. 10р.); 12-й розряд – 5 років (І кат. 11р.) Курси 1 раз на 5 років
Базова бібліотечна (училище культури) На посаді бібліотекаря І кат. не менше: 9-й розряд – 2-5 років (І кат., 8-9р.); 10-й розряд – 4-5 років (І кат. 9-10р.); 11-й розряд – 5 років (І кат., 10р.) Курси 1 раз на 5 років
Бібліотекар І категорії (8-11-тарифний розряд) Повна бібліотечна (інститут чи університет), повна педагогічна (інститут чи університет) На посаді бібліотекаря ІІ категорії не менше: 8-й розряд – 1-5 років (ІІ кат., 8р.); 9-й розряд – 1-5 років (ІІ кат., 8-9р.); 10-й розряд – 2-5 років (ІІ кат., 9-10р.); 11-й розряд – 5 років (ІІ кат.10р.). Курси 1 раз на 5 років
Базова бібліотечна (училище культури), повна педагогічна, базова (педучилище) На посаді бібліотекаря ІІ кат: 8-й розряд – 1-5 років (ІІ кат, 8р.); 9-й розряд – 1-5 років (ІІ кат, 8-9р.); 10-й розряд – 2-5 років (ІІ кат, 10р); 11-й розряд – 5 років (ІІ кат., 10р.) Курси 1 раз на 5 років
Бібліотекар ІІ категорії (8-10-тарифний розряд) Повна бібліотечна (інститут чи університет) Без вимог до стажу роботи: 8-й розряд – без вимог до стажу роботи (співбесіда); 9-й розряд – без вимог до стажу роботи (співбесіда) Курси 1 раз на 5 років
Повна педагогічна (інститут чи університет), базова бібліотечна (училище культури), базова педагогічна (педучилище) На посаді бібліотекаря не менше: 8-й розряд – без вимог до стажу роботи; 9-й розряд – 1-3 років (бібліотекар 8 р.); 10-й розряд – 4-5 років (бібліотекар 9 р.) Курси 1 раз на 5 років
Бібліотекар (8-9-тарифний розряд) Базова бібліотечна (училище культури), базова педагогічна (педучилище) 8-й розряд – без вимог до стажу роботи;
9-й розряд – на посаді бібліотекаря не менш ніж 4-5 років Курси 1 раз на 5 років
Вища освіта інша, базова освіта інша, без базової освіти 8-й розряд – без вимог до стажу роботи;
9-й розряд – на посаді бібліотекаря не менше 5 років Курси 1 раз на 5 років


КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ ШКІЛЬНОГО БІБЛІОТЕКАРЯ

Критерії професійної діяльності (Р) Рівень сформованості професійної діяльності
Низький 0,25 < Р £ 0,45 Середній 0,46 £ Р £ 0,65 Високий 0,66 £ Р £ 0,85 Найвищий 0,86 £ Р £ 1,0
1. Постійне прагнення знань бібліотечної справи (бібліотечна техніка)
2. Систематичне теоретичне оволодіння сучасними технологіями (бібліотечна справа на електронних носіях)
3. Розробка матеріалів з досвіду роботи (друкарські матеріали тощо)
4. Практичне оволодіння новими інформаційними технологіями (робота з комп’ютером)
5. Самостійна професійна постановка мети і завдань, планування власного особистісного і професійного розвитку (участь у ТГ, ПДС, семінарах тощо)
6. Розв’язування бібліотечних завдань з погляду бачення проблеми (дослідницька діяльність та моніторингові дослідження читання)
7. Непереривна професійна освіта (курси, тренінги, семінари)
8. Виконання обов’язків, передбачених посадою (нормативно-правова база, документація бібліотеки)
9. Оволодіння механізмами само і взаємо рефлексії, бажання аналізувати власну діяльність і поведінку, діяльність і поведінка читачів (позакласна робота, охоплення читанням)
10. Наявність власної системи, власної логіки роботи, пов’язаної з власним розумінням механізмів розвитку НВП, урахування свої індивідуальних можливостей (робота з читачами, форми роботи, методи та прийоми)
11. Уміння структурувати свої дії, приводити їх в систему (щоденник, плани роботи на тиждень, місяць, рік)
12. Реалізація своїх можливостей щодо формування компетентностей особистості (заходи, бібліотечні уроки, гуртки, клуби, літературні об'єднання тощо)
13. Пошук оригінальних технологічних розв’язків бібліотечних завдань будь-якого ступеня складності щодо роботи з будь-якими дітьми, високим рівнем рефлексивних умінь (робота з дітьми креативного мислення тощо)
14. Моніторингові дослідження забезпечення та збереження навчальної літератури (поповнення фонду навчальної літератури за рахунок батьків, спонсорів, акцій тощо)
15. Контроль реалізації запланованого (самоаналіз, участь у педрадах)
16. Розвиток комунікативних навичок бібліотекаря (участь у конкурсах)
17. Подолання особистісних вад, виявлених у процесі самопізнання (доповнення до плану роботи)
Кiлькiсть переглядiв: 1388