ІКТ в діяльності бібліотеки

/Files/images/бібліотека ікт.jpg

Основними напрямами роботи шкільної бібліотеки
як інформаційного центру є:

- вивчення інформаційних потреб та запитів читачів;
- повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
- інформаційний сервіс шкільної бібліотеки;
- формування в учнів основ інформаційної культури.


Впровадження в діяльність бібліотеки
інформаційно-комунікаційних технологій

В умовах інформатизації школи і суспільства першочерговим завданням для шкільних бібліотек є впровадження в діяльність інформаційно-комунікаційних технологій, які допоможуть зробити бібліотеку більш доступною, привабливою та ефективною. У статті представлені форми інформаційних технологій для залучення дітей та підлітків до читання.
Дивитись додаток № 1


Формування професійної компетентності
шкільного бібліотекаря

Модернізація системи освіти, оновлення змісту діяльності шкільних бібліотек передбачає якісно високий рівень професійної компетентності шкільного бібліотекаря. Важливого значення набуває проведення методичної роботи з шкільними бібліотекарями, яка є складовою частиною підвищення їх професійної майстерності.
Дивитись додаток № 2
Кiлькiсть переглядiв: 460