Iнформацiйно-бiблiографiчна дiяльнiсть шкiльної бiблiотеки

Сайти для адмiнiстраццiї школи

  • http://zavuch.at.ua "Шпаргалка для керiвника". Сайт створений для забезпечення iнформацiйної пiдтримки дiяльностi директорiв шкiл i їх заступникiв. Тут ви знайдете цiкавi матерiали, описи досвiду, програми методичних заходiв для керiвникiв, збiрки з питань теорiї, методики, практики.
  • http://direktor.at.ua - ресурс для спiлкування керiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв та обмiну практичною iнформацiєю, що стосується адмiнiстративної роботи у школi.
  • http://umni4ka.at.ua Сайт "Майстер-клас" створений з метою сприяння розвитку педагогiчної творчостi, передачi авторського досвiду з рiзних проблем педагогiки i психологiї, проведення експериментальної роботи. На Майстер-класi можна ознайомитись з досвiдом роботи педагогiв областi, вивчити i впровадити у практику роботи iнновацiйнi технологiї, знайти матерiали щодо планування та щоденної роботи.
  • http://pedagogika.at.ua Сайт створений для викладачiв, студентiв та педагогiчних працiвникiв. Вiн може бути цiкавим i для бiльш широкої аудиторiї, оскiльки на ньому розглядаються питання не тiльки навчання i виховання пiдростаючого поколiння, а й багато iнших тем пiзнавального характеру, що дає можливiсть об`єднати всiх людей, яким цiкавий внутрiшнiй свiт людини, її прагнення i сподiвання, радощi i тривоги, злети i падiння...
  • http://konserg.ucoz.ua Сайт cтворено для поширення власного досвiду, для спiлкування, обмiну iдеями тощо

Сайти видавництв

Сайти бiблiотек

На цiй сторiнцi розмiщенi посилання на найкращi електроннi бiблiотеки, де ви можете читати, або завантажувати рiзнi лiтературнi джерела в електронному варiантi.

Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей
http://bibl.kharkiv.ua/
61002 Харкiв, вул. Алчевських, 43 тел. 700-42-19

Кiлькiсть переглядiв: 128