Нормативні документи

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту»
Наказ МОН від 02.12.2013 № 1686 "Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації"
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
Закон України «Про освіту» № 1060-Х11 від 23 травня 1991р
Про Закон України від 17.07.2015 № 647-VIII
Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну національну програму "Освіта"" від 03 листопада 1993 р. №896
Указ Президента України "Про Національну доктрину розвитку освіти" від 17 квітня 2003 р. №347/2002
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 р. №651-XIV
Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 р № 32/35-ВР
Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 Система стандартів з Інфор­мації, бібліотечної та видавничої справи. Дата введення 2002-01 -01
/Files/images/image020.gifІнструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури
Лист Державного казначейства України від 22.09.2005 р. № 07-04/1827-7745 "Про віднесення до бібліотечних фондів"
Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ
Лист Державного казначейства України від 20.12.2005 р. № 07-04/2362-11163 "Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ"
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів
Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року №1427 "Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками"
Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ
Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей
ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БІБЛЮТЕКАРЯ-МЕДІАСПЕЦІАЛІСТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Про доплату за завідування бібліотекою
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Кiлькiсть переглядiв: 391