НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Закон України «Про освіту»

2. Закон України «Про загальну середню освіту»

3. Закон України «Про засади державної мовної політики»

4. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття»

5. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (Затверджений постановою Кабінета Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392)

6. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи)

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 № 784 «Про затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017 – 2021 роки»

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класівзагальноосвітніх навчальних закладів»

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

4. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.05.2017 № 5/3-2 «Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

5. Освітній проект «Моніторинг якості освіти в Харківському регіоні», схвалений рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 20.06.2017

6. Освітній проект «Модернізація освітнього простору Харківської області в умовах децентралізації», схвалений рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 20.06.2017

Кiлькiсть переглядiв: 350