НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Закон України «Про освіту»

2. Закон України «Про загальну середню освіту»

3. Закон України «Про засади державної мовної політики»

4. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття»

5. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (Затверджений постановою Кабінета Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392)

6. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи)

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 № 784 «Про затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017 – 2021 роки»

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класівзагальноосвітніх навчальних закладів»

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2017 № 866 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»

5. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.05.2017 № 5/3-2 «Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

6. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

7. Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 04.08.2017 № 1/9-429 «Про використання у 2017/2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти»

10. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

11. Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 13.07.2017 № 21.1/10-1470 «Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік»

12. Освітній проект «Моніторинг якості освіти в Харківському регіоні», схвалений рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 20.06.2017

13. Освітній проект «Модернізація освітнього простору Харківської області в умовах децентралізації», схвалений рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 20.06.2017

14. Методичні рекомендації про викладання української мови у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

Кiлькiсть переглядiв: 79