Дистанційне навчання

Дистанційне навчання — це сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів), до тих, хто навчається (учнів). Застосовується під час освітнього процесу. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі, надання учням можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на відстані.

Сайт МОН України "Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти"/Files/images/new1212.gif
Огляд платформ та інструментів, рекомендації для організації дистанційного навчання у молодшій, основній та старшій школі тут.
Матеріали Обласного педагогічного форуму щодо організації дистанційного навчання з різних предметів та організації виховної роботи класного керівника під час дистанційної освіти

Нормативні документи

Наказ МОН України від 08.09.2020 № 1115 "Деякі питання організації дистанційного навчання"

Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання"

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні

Закон України "Про Національну програму інформатизації"

Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації"


16 жовтня 2020 року набуло чинності Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Воно розширює можливості для дистанційного навчання учнів – як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при використанні технологій дистанційного навчання в інших формах здобуття освіти.

Нове Положення було затверджено наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224.

“Ми розуміємо, що дистанційна освіта не може замінити справжнього очного навчання. Діти мають соціалізуватися, особливо в початковій школі. Через пандемію коронавірусу весь світ шукає альтернативні шляхи для економічного та соціального життя. І галузь освіти – не виняток, адже для нас важливо, щоб освітній процес тривав та був якісним і безпечним. Дистанційне навчання є перспективною сферою розвитку освіти в умовах її цифровізації. Водночас таке навчання у разі потреби дозволяє забезпечити індивідуальну освітню траєкторію здобувача освіти, а також неперервність освітнього процесу у випадках надзвичайних обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти”, – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Дистанційна форма здобуття освіти залишається виключно добровільною і потребує подання відповідної заяви про зарахування/переведення від батьків. Але відтепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) – таку можливість має будь-який учень для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

Технології дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти (денній, вечірній, педагогічному патронажі тощо)можуть використовуватися для проведення оцінювання, консультацій, вивчення окремих тем з предмета.

Також їх можна використовувати для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для осіб з особливими освітніми потребами, якщо в населеному пункті, де проживає учень, відсутні відповідні фахівці, що надають такі послуги.

Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину та інших надзвичайних обставин (без переведення учнів на дистанційну форму).

У документі також врегульовано можливість організації змішаного навчання. Заклад освітиможе визначити такий режим роботи, за якого учні почергово відвідують заклад освіти для очних занять, решту часу навчаючись дистанційно.

Положення передбачає, що обов’язково мають враховуватися інтереси учнів під час дистанційного навчання:

 • організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;
 • під час дистанційного навчання мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;
 • заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надання їм підтримки в освітньому процесі;
 • для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо;
 • організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо.

З метою забезпечення прав педпрацівників у Положенні вказано, що організація дистанційного навчання має здійснюватися у межах їх робочого часу.

У межах своєї автономії заклад освіти самостійно визначатиме механізм моніторингу і контролю якості дистанційного навчання в закладі освіти. Спосіб, у який керівник закладу здійснюватиме контроль за виконанням освітніх програм учнями та педпрацівниками, схвалюватиме педрада.

/Files/images/___2020_2/distanceedmontazhnaya-oblast-1.jpg/Files/images/___2020_2/distanceedmontazhnaya-oblast-1-kopiya.jpg

У закладах комунальної форми власності Київського району дистанційна форма, як окрема форма навчання, не здійснюється.

У закладах освіти району використовуються елементи та технології дистанційного навчання у освітньому процесі з різних навчальних предметів.Сайти дистанційної освіти, рекомендовані Міністерством освіти і науки України
 1. Український інститут технологій в освіті НТУУ «КПІ» (УІІТО)
 2. Український центр дистанційної освіти
 3. Українська система дистанційного навчання
 4. Дистанційне навчання Академії цивільного захисту України
 5. Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет в Україні»
 6. Дистанційне навчання у Львівському Національному Університеті «Львівська Політехніка»
 7. Центр електронної освіти НТУ «КПІ»
 8. Інститут заочної та дистанційної освіти Київський національний університет технологій та дизайну
 9. Лабораторія дистанційної освіти Сумський державний університет
 10. Інститут заочної і дистанційної освіти Придніпровської державної академії будівництва і архітектури
 11. Міжнародний дослідно-навчальний центр інформаційних технологій та систем
 12. ЦДО «Интеллект»
 13. Інформація про системи видаленого навчання (Moodle)
 14. Західноукраїнський ресурсний інтернет-портал дистанційної освіти
 15. Український Науковий Центр Розвитку Інформаційних Технологій (УкрНЦ РІТ)
 16. Регіональний науково-методичний центр дистанційного навчання НАПН України при Дніпропетровському національному університеті ім.О. Гончара

Статті про дистанційне навчання

Види забезпечення дистанційного навчання

Принципи дистанційної освіти

Психолого-педагогічні особливості дистанційної освіти

Словник основних понять дистанційного навчання

Кiлькiсть переглядiв: 727