Перелік нормативно-правових документів з інформатизації

Закони України:

Про освіту

Про повну загальну середню освіту

Про інформацію

Про доступ до публічної інформації

Про захист персональних даних

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Про національну програму інформатизації

Про Концепцію національної програми інформатизації


ДСТУ 3396.1-96. Державний стандарт України. Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт

Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України»

Постанова Кабінету міністрів України від 29.03.2006 № 373 «Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»


Накази МОН України

Наказ МОН України від 08.09.2020 № 1115 "Деякі питання організації дистанційного навчання"

Наказ МОН України від 29.04.2020 № 574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій"

Наказ МОН України від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи"

Наказ МОН України від 02.11.2017 № 1440 "Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти"

Наказ МОНУ від 07.09.2016 № 1082 «Про забезпечення роботи інформаційно-телекомунікаційної системи «ДІСО»

Наказ МОНУ від 31.08.2016 № 1054 «Про введення в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти»

Наказ МОНМСУ від 29.07.2011 № 907 «Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного класу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектору) для загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОНУ від 02.12.2004 № 903 «Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»

Наказ МОНУ від 20.05.2004 № 407 «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОНУ від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясла-садків) компенсуючого типу, класів спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»


Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.11.2007 № 252 "Про внесення змін до Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти"

Наказ МОЗ України від 25.09.2020 № 2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"

Наказ МОЗ України від 26.06.2017 «Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98»

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 № 81 "Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти"


Листи МОН України

Лист МОН України від 08.12.2017 № 1/9-669 «Щодо недопущення завдання шкоди інтересам держави у сфері інформаційної безпеки»

Лист МОНУ від 13.10.2017 № 1/9-554 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»

Лист МОНУ від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»


Концепція впровадження медіа-освіти в Україні

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

Рекомендації щодо систематизації та оформлення документації з питань інформатизації навчального закладу

Кiлькiсть переглядiв: 339