Перелік нормативно-правових документів з інформатизації

Закони України:

Про освіту

Про повну загальну середню освіту

Про дошкільну освіту

Про позашкільну освіту

Про Національну програму інформатизації

Про Концепцію Національної програми інформатизації

Про авторське право і суміжні права

Про електронні документи та електронний документообіг

Про телекомунікації

Постанови Верховної Ради України:

Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України»

Про затвердження положення про Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді України

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

від 03.03.2021 № 167-р "Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації"

від 15.05.2002 № 247-р "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням"

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 11.04.2012 № 295 "Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг"

від 13.07.2011 № 752 "Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти"

від 13.07.2004 № 905 "Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін"


Накази Міністерства освіти і науки України:

від 17.05.2021 № 536 "Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення"

від 08.09.2020 № 1115 "Деякі питання організації дистанційного навчання"

від 22.05.2018 № 523 "Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу"

від 02.11.2017 № 1440 "Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти"

від 07.09.2016 № 1082 «Про забезпечення роботи інформаційно-телекомунікаційної системи «ДІСО»

від 31.08.2016 № 1054 «Про введення в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти»

від 25.04.2013 № 466 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання"

від 01.10.2012 № 1030 "Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси"

від 29.06.2010 № 637 "Про проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп'ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах I, I-II, I-III ступенів"

від 11.05.2006 № 363 "Про затвердження вимог до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти"


Наказ Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.11.2007 № 252 "Про внесення змін до Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти"


Наказ Державного комітету України
з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 № 81 "Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти"


Накази Міністерства охорони здоров'я України:

від 25.09.2020 № 2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"

від 26.06.2017 «Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98»

Листи МОНУ:

від 26.07.2021 №4.5/2170-21 "Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення"

від 10.03.2021 № 1/9-128 "Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків"

від 13.10.2017 № 1/9-554 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»

від 29.09.2015 №986 "Про впровадження інформаційної системи управління освітою "ІСУО""

від 27.07.2015 №1/9-357 "Щодо забезпечення функціонування інформаційної системи управління освітою ІСУО"

від 15.04.2011 № 1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків"

від 09.11.2010 №1/9-797 "Щодо поширення моделі електронного засобу "Курс: Освіта"


Накази Департаменту освіти Харківської міської ради:

від 03.09.2021 № 593 "Про збір даних до інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» у 2021/2022 навчальному році"

від 08.01.2014 №4 "Про використання системи "Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)" в системі освіти м. Харкова"

від 09.08.2011 №119 "Про організацію роботи з представництва навчальних закладів м. Харкова у всесвітній мережі Інтернет"

Накази Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради:

від 18.01.2022 № 9 "Про призначення відповідальних осіб за інформаційне наповнення та технічний супровід сайту Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради"

від 02.09.2021 № 138 "Про збір даних до інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» у 2021/2022 навчальному році"


Концепція впровадження медіа-освіти в Україні

Концепція цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки


Нормативно-правові документи
щодо функціонування кабінетів інформатики
та інформаційно-комунікаційних технологій

Наказ МОЗ України від 25.09.2020 № 2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"

Наказ МОЗ України від 26.06.2017 «Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98»

Наказ МОН України:

від 29.04.2020 № 574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій"

від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи"

від 02.11.2017 № 1440 "Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти"

від 02.12.2004 № 903 «Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»

від 20.07.2004 № 601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів"

від 20.05.2004 № 407 "Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів"

від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясла-садків) компенсуючого типу, класів спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»


Наказ Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.11.2007 № 252 "Про внесення змін до Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти"

Лист МОНУ від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»


Нормативно-правова база із захисту інформації
та захисту персональних даних

Закони України:

Про інформацію

Про доступ до публічної інформації

Про захист персональних даних

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних


ДСТУ 3396.1-96.
Державний стандарт України. Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт

Укази Президента України:

від 21 травня 2021 року № 203/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

№ 302/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації"

від 27.09.1999 № 1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні"


Рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 29.12.2016 "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації"

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 21.10.2015 № 851 "Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернету"

від 29.03.2006 № 373 «Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»


Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту персональних даних під час дистанційного надання освітніх послуг

Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних»

Типовий порядок обробки персональних даних

Порядок здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних

Порядок повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також оприлюднення вказаної інформації


Лист Міністерства освіти і науки України
від 08.12.2017 № 1/9-669 «Щодо недопущення завдання шкоди інтересам держави у сфері інформаційної безпеки»

Лист Департаменту освіти Харківської міської ради від 06.07.2017 № 1981/02-20/17 "Рекомендації щодо захисту комп'ютерів від кібератаки вірусу-вимагача"

Кiлькiсть переглядiв: 748