/Files/images/Пси2.JPGВідділ психологічної та соціальної роботи методичного центру Управління освіти
адміністрації Київського району

Завідувач відділу:
Коваленко Тетяна Матвіївна
, здійснює загальне керівництво діяльності відділу, забезпечує організаційно-методичне забезпечення роботи практичних психологів та соціальних педагогів у закладах освіти району; організовує підготовку і проведення методичних заходів для керівників та педагогів закладів дошкільної та загальної середньої освіти з питань підвищення їх психологічної компетенції; координує роботу методичних об’єднань практичних психологів та соціальних педагогів; надає методичну і консультативну допомогу практичним психологам закладів освіти з питань удосконалення психологічного супроводу освітнього процесу.

Міцай Олена Василівна - методист методичного центру, координує роботу та надає методичну і консультативну допомогу практичним психологам та соціальним педагогам закладів освіти з питань організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти району щодо адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів, роботи з обдарованими дітьми та учнями, профільного навчання та профорієнтаційної роботи з учнями, з питань профілактики і запобігання злочинності та правопорушень та попередження жорстокого поводження з дітьми.

Власенко Юлія Олегівна - методист методичного центру, координує роботу та надає методичну і консультативну допомогу працівникам закладів освіти району з питань соціального захисту, забезпечує соціально-педагогічний супровід дітей пільгових категорій.

ГОЛОВНА МЕТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ – сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

/Files/images/sp_1.jpg

УВАГА! Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів та соціальних педагогів "Нові технології у новій школі"

З 2018 року розпочинається Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» (наказ Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2018 року № 555, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 744/32196.)
(електронний реєстр доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0744-18).
Метою конкурсу є виявлення та поширення кращого досвіду, оптимізація інноваційної діяльності працівників психологічної служби, підвищення професійної компетентності, якості програм, реалізації творчого потенціалу, престижності професії практичних психологів та соціальних педагогів. Конкурс проводитиметься щорічно на засадах відкритості, прозорості та гласності.
Номінацією у 2018-2019 н.р. є профілактичні програми, що спрямовані на подолання труднощів у навчанні, вихованні та соціалізації, відхилень у розвитку і поведінці тощо.

НА ДОПОМОГУ ПРАЦІВНИКАМ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ (науково-методичні посібники):

/Files/images/_ПОСІБНИК 1.jpg

Методичні рекомендації «НЕБЕЗПЕЧНІ КВЕСТИ ДЛЯ ДІТЕЙ: ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ» Заг. ред. Ковальчук Л.Г., Левченко К.Б. Методичні рекомендації, 2017
Книга містить рекомендації щодо запобігання втягненню дітей у небезпечні квести. Надається інформація про шляхи реагування в разі виявлення таких випадків. Окрему увагу приділено особливостям здійснення такої роботи в різних цільових аудиторіях: серед педагогічних працівників, батьків, дітей.

/Files/images/_2018_4/147.jpg

Методичні рекомендації для педагогів ЗДО"Агресія. Анексія. Конфлікт. Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклики для дітей", 2016

Видання містить опис актуальних викликів для розвитку дітей дошкільних навчальних закладів, які пов’язані з адаптацією до нових умов, переживанням стресових ситуацій та травматичним досвідом. У книзі висвітлено рекомендації для педагогів з формування готовності до роботи в екстремальних умовах, організації сприятливого психологічного мікроклімату підтримки, наведено основні питання просвіти для батьків (зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб) щодо допомоги дитині в подоланні психотравматичних подій, стану надмірного психічного напруження і втрати,прийоми ефективного впливу на поведінку дитини та її адаптації до нового місця проживання. Подано програми занять і тренінгів, вправи з окресленої тематики.

/Files/images/_2018_5/4785.jpg ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОТРАВМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Автори: Музиченко І.В., Ткачук І.І.

Методичні рекомендації, 2017

Методичні рекомендації присвячено розгляду питань теоретико-прикладного характеру, які стосуються психологічної травми. Проаналізовано її види, чинники та реакції, які вона викликає. Надано методичні рекомендації щодо подолання дитячої психотравми. В основу методичних рекомендацій покладено праці вітчизняних та зарубіжних психологів, які займалися дослідженням цієї проблеми.

/Files/images/_2018_5/14712.jpgКОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ ДО СТРЕСУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ШКОЛЯРІВ «БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР»

Автори: Богданов С.О., Гніда, Т.Б., Залеська О.В., Лунченко Н. В., Панок В.Г., Соловйова В.В. Навчально-методичний посібник, 2017

У навчально-методичному посібнику представлена корекційно-розвиткова програма, мета якої - підвищення стійкості до переживання наслідків стресу дошкільнятами і школярами після психотравматичних подій. Суттєвою перевагою програми є корисність її застосування навіть через рік після травматичної події. Три основні складники програми спрямовані безпосередньо на дітей, на батьків і на педагогів. Пропонована програма побудована як на науково обґрунтованих рекомендаціях, визнаних на міжнародному рівні, так і на практичному досвіді роботи авторів з дошкільнятами, школярами, їхніми батьками і вчителями, які перебували в зоні військового конфлікту.

/Files/images/_2018_3/36965.jpgПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ / СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ДІТЕЙ В ОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Заг. ред. Чернобровкін В.М., Панок В.Г. Навчально-методичний посібник, 2017

Навчально-методичний посібник з питань розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей, основних проявів стресу в дітей та дорослих, створення безпечного середовища у класі, психологічної підтримки вчителів призначено для використання в навчальному процесі системи післядипломної освіти педагогічних кадрів, вищих педагогічних навчальних закладах. Матеріали посібника містять науково-теоретичну частину, що складається з 11-ти модулів, і практичну частину у вигляді програми тренінгів по кожному модулю та алгоритм з перенаправлення дитини до психолога чи іншого спеціаліста в разі потреби. Посібник містить рекомендовану літературу для педагогів, глосарій понять з питань життєстійкості / стресостійкості, які можуть бути використані в шкільній практиці.

Напрями діяльності відділу психологічної та соціальної роботи:

1) підвищення професійної компетентності фахівців психологічної служби закладів освіти району (конференції, семінари-практикуми, методичні об'єднання, творчі групи);

2) здійснення експертної діяльності;

3) підвищення управлінської культури керівних кадрів закладів освіти;

4) психологічний супровід вдосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників;

5) надання консультативної допомоги;

6) здійснення психологічної підтримки обдарованої молоді;

7) здійснення профілактичної роботи;

8) здійснення соціально-педагогічного супроводу;

9) забезпечення соціального захисту дітей пільгового контингенту;

10) здійснення психологічного супроводу Шкіл сприяння здоров'ю;

11) здійснення психологічного супроводу районних, міських конкурсів.


Профілактика жорстокого поводження стосовно дитини

Кiлькiсть переглядiв: 747