Сторінка практичного психолога

ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
(відповідно до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529)

  1. Перспективний план роботи практичного психолога на навчальний рік
  2. Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога
  3. Протоколи індивідуальної психологічної діагностики
  4. Протоколи індивідуальної психологічної консультації
  5. Протоколи групової психологічної діагностики
  6. Протоколи включеного спостереження
  7. Графік роботи
  8. Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування на кожну дитину

Види діяльності практичного психолога

Основні види діяльності практичного психолога в освіті в значній мірі схожі з видами практичної психологічної роботи в інших сферах, проте, мають специфіку, пов'язану з особливостями об'єктів психологічної роботи (діти, батьки, вихователі, вчителі) і відповідними проблемами, з якими вони стикаються. Це – психологічні освіта, профілактика, консультування, діагностика, корекція і розвиток дитини (Практична психологія освіти, 1997; Бітянова, 1997).

/Files/images/psiholog.jpg Психологічна просвіта. Необхідність даної діяльності психолога пов'язана з тим, що в суспільстві існує дефіцит психологічних знань, у учасників освітнього процесу часто відсутня психологічна культура. Вихователі, вчителі нерідко мають в своєму розпорядженні досить одноманітні відомості про психологічні особливості своїх вихованців, що вчаться. Те ж саме можна сказати і про багато батьків, які не приділяють достатньо уваги вивченню психолого-педагогічної літератури. У педагогічних колективах і в сім'ях нерідко виникають конфлікти, причина яких – в невмінні і небажанні прислухатися один до одного, зрозуміти, поступитися, поспівчувати. Тому практичному психологові дуже важливо залучати до психологічних знань, підвищувати рівень психологічної культури всіх тих людей, які працюють з дітьми, а також самих дітей.
Форми психологічної освіти можуть бути різними: лекції, бесіди, семінари, підбір літератури, уроки психології.

Психологічна профілактика. Профілактика – це сукупність попереджувальних заходів. Психологічна профілактика – це робота психолога, направлена на попередження виникнення яких-небудь труднощів, проблем в житті дітей, вчителів, батьків, шкільного колективу в цілому. Для цього психолог:
1) розробляє розвиваючі програми і проводить розвиваючі заняття з дітьми;
2) виявляє психологічні особливості дитини, які можуть в майбутньому зумовити певні складнощі в його інтелектуальному і особовому розвитку;
3) стежити за дотриманням в дитячому саду, школі психологічних умов навчання і виховання, необхідних для нормального психічного розвитку дітей;
4) попереджає можливі ускладнення в психічному розвитку дітей, пов'язані з їх переходом на наступний віковий ступінь;
5) піклується про створення сприятливого психологічного клімату в дитячій освітній установі.
Важлива форма психопрофілактичної роботи – психолого-педагогічний консиліум. Завдання психолога в консиліумі – допомогти вчителям з різних сторін підійти до оцінки інтелектуального розвитку, особових якостей і поведінки школяра, допомогти уникнути суб'єктивізму в оцінці окремих учнів. Психопрофілактичну роботу в цілях попередження слід починати тоді, коли проблем ще немає.

Психологічне консультування. Психологічна консультація призначена для того, щоб допомогти людині самій вирішити виниклу проблему. Консультації шкільним психологом проводяться для вихователів, вчителів, що вчаться, батьків, адміністрації освітньої установи. Вони можуть бути індивідуальними або груповими.
Вихователі і вчителі найчастіше звертаються до психолога по наступних приводах: труднощі в засвоєнні дітьми програми навчання, матеріалу по окремих учбових предметах, небажання і невміння дітей вчитися, емоційні, особові порушення, конфліктні відносини з іншими дітьми і дорослими, неефективність власних педагогічних дій, проблеми формування дитячого колективу, можливості розширення власних професійних умінь, виявлення і розвиток інтересів, схильностей і здібностей учнів, робота профорієнтації з школярами.
Основні проблеми, по яких звертаються до психолога батьки: як готувати дітей до школи, відсутність інтересів у дітей, небажання вчитися, погана пам'ять, підвищена неуважність, неорганізованість, несамостійність, лінь, агресивність, підвищена збудливість або, навпаки, боязкість, боязлива; відношення дитини до дорослим в сім'ї, до сестер і братів; вибір професії.
До шкільного психолога звертаються учні, головним чином з питань своїх взаємин з дорослими і однолітками, самовиховання, професійного і особового самовизначення, культури розумової праці і поведінки.

Психологічна діагностика. Психологічна діагностика – це визначення особливостей психічного розвитку дитини, сформованосіті певних психологічних якостей, відповідності рівня розвитку умінь, навиків, особових якостей віковим нормам; виявлення психологічних причин труднощів в навчанні і вихованні окремих дітей. Завдання психодіагностики - отримати інформацію про індивідуально-психологічні особливості дітей, яка була б корисна їм самим і тим, хто з ними працює, – вчителям, вихователям, батькам. Засобами психологічної діагностики можуть бути спостереження, бесіда, психологічне тестування. Частою помилкою недостатньо кваліфікованих психологів є надмірне захоплення психологічними тестами і зневага іншими методами психодіагностики.

Психологічна корекція і розвиток дитини. Це робота по усуненню відхилень в психічному розвитку учня, формуванню його здібностей і особи. Програми корекції і розвитку зазвичай включають психологічну і педагогічну частини. Психологічна частина планується і здійснюється шкільним психологом. Педагогічна частина складається на основі психологічних рекомендацій спільно психологом і вчителем, вихователем, батьками і виконується педагогами і батьками за допомогою шкільного психолога. Коректувальна робота шкільного психолога з дітьми нерідко стикається з медико-психо-педагогічними проблемами. Багато хто з них вимагає психотерапевтичної роботи з сім'єю і дітьми (Співаковськая, 1996). Тому актуальною для шкільної практики виявляється участь клінічних психологів, дефектологів, медичних психологів тощо.

Психологічний супровід профільного навчання

Види і сфери консультативної роботи

Рекомендації практичному психологу-початківцю

Поради щодо взаємодії практичного психолога та вчителя

Алгоритм психологічного супроводу першокласників в процесі адаптації їх до нових умов навчання та виховання

Кiлькiсть переглядiв: 2957