Сторінка соціального педагога

Пам’ятка щодо забезпечення пільгами дітей пільгового контингенту в навчальних закладах


Форми соціальних паспортів учня, класу, закладу


Загальні рекомендації щодо оформлення змісту сторінок соціальних педагогів на сайтах загальноосвітніх навчальних закладів


Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини


Матеріали м/о соціальних педагогів "Організація роботи соціального педагога у випадку виявлення насильства в сім'ї"


Методичні матеріали щодо попередження торгівлі людьми


Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників як окремий напрямок суспільної практики і самостійний вид професійної діяльності почала формуватися в Україні на початку 90-х років минулого століття.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» до переліку посад педагогічних працівників введено посаду «соціальний педагог». У 2002 році посаду «соціальний педагог» введено до кваліфікаційного переліку спеціальностей України.

/Files/images/000006d7.jpg

Основним нормативно-правовим документом, який регулює діяльність соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі є наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів системи Міністерства освіти і науки України».

Цим наказом затверджено кваліфікаційні характеристики соціального педагога навчального закладу системи Міністерства освіти і науки України:

«Соціальний педагог має вищу або середню освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», дотримується вимог етичного кодексу, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників»

Перелік обов’язкової ділової документації соціального педагога:

1. План роботи соціального педагога на рік (затверджений директором загальноосвітнього навчального закладу і узгоджений завідувачем відділу практичної та соціальної роботи методичного центру) (додаток 4 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

2. План роботи соціального педагога на місяць (затверджений директором загальноосвітнього навчального закладу) (додаток 5 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

3. Журнал реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів (додаток 7 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

/Files/images/semejnyj-psiholog.jpg4. Графік роботи соціального педагога (затверджений директором загальноосвітнього навчального закладу, розміщено на вході до кабінету) (додаток 8 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

5. Журнал щоденного обліку роботи соціального педагога (додаток 9 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864) відповідно до тимчасових нормативів часу на основні види роботи соціального педагога (додаток 6 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

6. Соціальні паспорти класів (заповнює соціальний педагог, класні керівники, медичні працівники) (додаток 10 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

7. Соціальні паспорт навчального закладу (складається на основі соціальних паспортів класів)

8. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей (додаток 12 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

9. План спільної роботи зі службами Київського району (службою у справах дітей, відділом кримінальної міліції у справах дітей, комітетом у справах сім’ї, молоді та спорту, центром соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді, лікарем-наркологом).

10. Особові справи на дітей пільгових категорій та дітей, що перебувають на внутрішньошкільному обліку.

11. Теки, в яких упорядковано та систематизовано нормативно-правові документи, що забезпечують дотримання законодавства у галузі охорони прав дитинства:

1) «Нормативно-правова база щодо організації роботи з соціального захисту дітей»;

2) «Нормативно-правова база з питань попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх».

12. Тека з матеріалами виступів соціального педагога на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради, методичного об’єднання класних керівників, на конференціях, семінарах, батьківських зборах щодо попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, соціального захисту дітей та охорони прав дитинства.

13. Методичні посібники, книжки, періодика, для соціальних педагогів.

Кiлькiсть переглядiв: 1799