Музей Охорони Природи Харківського ліцею № 107

Природа являє собою досить стійку та організовану систему,що історично склалася в процесі еволюції органічного світу, у якій кожен вид рослин і тварин посідає визначне місце. Але вплив людської діяльності на природне середовище зростає в незалежності від соціально-економічного розвитку, нераціонального використання природних ресурсів, цим самим зменшується різноманітність живої природи. Умови,що склалися, вимагають термінову участь населення в охороні навколишнього середовища й збереження видового складу тварин. Також актуальною стає потреба екологічного виховання молоді. Саме тому наш шкільний музей є центром дослідницької,наукової,організаційної,творчої діяльності учнів.

/Files/images/107-1.jpg

В Харківському ліцеї № 107 ХМР ХО на протязі 30 років працює музей охорони природи. Кожного року затверджується план роботи музею та план роботи лекторської групи. Відповідальні вчителі Семененко О.П., Михайліченко В.П., Вєдяєва О.В, постійно ведеться робота по оновленню та доповненню експозицій (відповідальні Семененко О.П. та Михайліченко В.П.), доповнюються матеріали предметних та тематичних екскурсій (відповідальна Михайліченко В.П.), проводяться профілактичні заходи щодо збереження оригінальних матеріалів експозицій. На базі музею проводиться робота над науково-дослідницькими проектами та роботами МАН (відповідальні Семененко О. П., Михайліченко В. П., Вєдяєва О. В.). В музеї проходять консультації, семінари щодо методичної роботи вчителів біології. Екскурсії згідно плану проводяться в понеділок та середу двома лекторськими групами – для старшокласників працює лекторська група 11-Б класу, для молодших школярів - лекторська група 10-Б класу. Користуються попитом такі тематичні екскурсії: ”Заповідні території Харківщини”,”Біотоп змішаного лісу”,”Біотоп залитого лугу”,”Біотоп степу”,”Біотоп водосховища”. Відгуки про проведення екскурсій записуються в візитаційну книгу.

/Files/images/107-2.jpg

На базі шкільного ліцею охорони природи проводяться інтерактивні уроки з біології за темами:”Живі організми і довкілля”,”Тваринний світ”,”Різноманітність комах”,”Різноманітність птахів”,”Значення ссавців в природі та житті людини”,”Охорона ссавців”(7-8 класи);”Біологічні ритми організмів”,”Охорона тваринного світу”,”Біогеоценоз”,”Агроценоз”,”Роль живих організмів у перетворенні оболонок Землі”,”Різноманітність видів у природі” та ін. (10-11 класи). Вчителі початкових класів проводять свої інтерактивні уроки з природознавства.

Музей охорони природи нашого ліцею тісно співпрацює з науковцями ХНУ ім. М.В. Каразіна (біологічний факультет,кафедра ботаніки,кафедра зоології,кафедра фізіології рослин,кафедра фізіології тварин,екологічний факультет), ХДПУ ім. .Г.С. Сковороди, Харківська Державна Зооветеринарна академія,Науково-дослідницький інститут лісового господарства ім. Висоцького. Результатами співпраці є перемоги в різноманітних конкурсах МАН, турнірах,олімпіадах. Це такі учні – Арініна Дар’я 10-Б клас , Діасамідзе Мар’яна 10-Б клас, Міщерікова Валерія 11 Б, Вєдяєв Олексій 11-Б і інші.

За вагомий внесок у справу виховання учнівської молоді наш Музей охорони природи отримав в 2011 році в конкурсі на кращий музей I місце.

/Files/images/107-3.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 245