/Files/images/iStock_000012654268.jpg

Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів та форм власності. При цьому, відповідно до ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту» навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах України здійснюється за груповою чи індивідуальною формами навчання і не передбачає їх одночасного поєднання (лист Міністерства освіти і науки України від 11.01.2005 № 1/9-3).

Порядок організації та здійснення індивідуального навчання регламентується Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 624 від 06.06.2016.

Підставою для організації індивідуального навчання є:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;

- наказ директора навчального закладу;

- погодження місцевого органу управління освітою.

Індивідуальна форма навчання може запроваджуватися для осіб, які:

- за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад;

- проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб);

- проживають у зоні збройного конфлікту, на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо та надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру (з використанням дистанційної форми навчання) відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;

- мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;

- є іноземцями або особами без громадянства (діти-біженці, діти, чиї батьки подали заяви про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового чи тимчасового захисту, діти іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства).

Учні, які навчаються індивідуально, є учасниками навчально-виховного процесу одного із навчальних закладів. Їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) та іншими нормативно-правовими актами.

Кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану визначається наказом директора та затверджується відповідним органом управління освітою:

1-4-ті класи - 5 годин на тиждень на кожного учня;

5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня;

10-12-ті класи - 12 годин на тиждень на кожного учня.

Для учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, а також для учнів, які мають статус дитини-інваліда, кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану становить:

1-4-і кл. - 10 год. на тиждень на кожного учня;

5-9-і кл. - 14 год. на тиждень на кожного учня;

10-12-і кл. - 16 год. на тиждень на кожного учня.

Учні, які навчаються індивідуально, є учасниками навчально-виховного процесу.

Звільнення учнів від державної підсумкової атестації здійснюється у встановленому порядку на загальних підставах.

Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і мають високі результати у вивченні навчальних предметів, можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» на загальних підставах.

Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і мають високі результати у навчанні можуть нагороджуватися золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» за рішенням управління освіти адміністрації району Харківської міської ради.

Кiлькiсть переглядiв: 1075