Нормативно-правова база


Конвенція ООН про права дитини
Декларация ООН "Мир, пригодный для жизни детей"
КОНЦЕПЦІЯ Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року
Закон України "Про охорону дитинства"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Закон України "Про громадські об'єднання"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації"
Закон України "Про позашкільну освіту"
Указ Президента України "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки"
Hаказ МОН України № 641 від 16 червня 2015 року "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах"
Наказ МОН України від 29 квітня 2002 року N 284 "Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу"
Лист МОН України № 1/9-530 від 27.07.12 "Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи"
Розпорядження Кабінету міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 236-р "Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві"
Програма "Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України"
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки
Статут громадської дитячо-юнацької асоціації Київського району "ШУМ"
Кiлькiсть переглядiв: 292