СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ
Київського району "ШУМ"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ "ШУМ"


• Дитячо-юнацька асоціація «ШУМ» є добровільним, громадським об'єднанням школярів Київського району міста Харкова, які об'єдналися на основі спільних інтересів для реалізації мети та завдань, визначених статутом.
• «ШУМ» орієнтується на ідеали гуманного та демократичного суспільства та діє згідно з законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 01.12.1998 р. і даним Статутом.
• «ШУМ» є організацією, яка створена для об'єднання дітей та юнацтва з метою координації зусиль у вихованні молоді в дусі традицій і звичаїв українського народу.
• «ШУМ» може співпрацювати з державними організаціями.


МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ


Мета асоціації „ШУМ” зумовлена основними положеннями Концепції громадянської освіти в Україні:
- формування особистості, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язків між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовності до компетентної участі у житті суспільства;
- виховувати себе в дусі відданості Україні та її відродження.
Формування особистості учнів здійснюється вчителями-консультантами, які входять до складу Ради та об’єднані в Координаційну раду.

ДЕВІЗ:
У нас думка єдина і воля єдина,
Кипить молода наша кров.
Ми громадяни твої, Україно,
Майбутнє твоє і любов!

ЗАВДАННЯ „ШУМ”


• виховати гармонійно розвинену особистість, справжнього громадянина України;
• допомагати кожному своєму члену відшукати своє життєве призначення;
• формувати активну громадську позицію, почуття власної гідності, готовності відповідати за свої дії, рішення;
• формувати особистість, яка керується законами доброти, честі, поваги і любові до рідних, близьких людей, взаємодопомоги, взаємовиручки, безкорисливості;
• формувати особистість, яка керується законами поваги до національних звичаїв і традицій інших народів;
• ознайомитися з історією, культурою, побутом, традиціями українців, допомогти в створенні правильного уявлення про життя українського народу на різних етапах його розвитку.

Координують діяльність органів учнівського самоврядування чотири центри:
• з інтелектуальних питань;
• волонтерський (милосердя);
• з екологічних питань;
• інформаційний (зв’язки з громадськістю).

Інтелектуальний центр забезпечує активну участь школярів у роботі МАН, організовує семінари, зустрічі, засідання Круглого столу.
Волонтерський центр керує діяльністю відповідних ланок у кожній школі району, підтримує постійні зв'язки з Радою ветеранів Великої Вітчизняної війни, організовує допомогу вихованцям дитячого будинку.
Екологічний центр забезпечує діяльність учнівських осередків району в екологічних акціях, конкурсах, вікторинах.
Інформаційний центр керує роботою редакції районної газети "ШУМ", вивчає роботу організацій учнівського самоврядування міста.

Кожен центр має свій колір на емблемі організації:
• Інтелектуальний центр – синій.
• Волонтерський центр – червоний.
• Екологічний центр – зелений.
• Інформаційний центр - помаранчевий.


РАДА


У період між Конференціями керує діяльністю „ШУМ” Координаційна рада та Рада організації.
Компетенції Ради:
• обирає голову Ради та розподіляє обов'язки членів Ради;
• здійснює виконання рішень Конференції;
• формує й затверджує проекти програм акцій „ШУМ”, координує їх реалізацію;
• приймає рішення щодо проведення Конференції.


ПРИНЦИПАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ Є:


• гуманізм,
• демократичність,
• зорієнтованість на позитивні соціальні дії,
• наступність,
• культуровідповідність,
• політкультурність,
• плюралізм,
• самостійність.


ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ „ШУМ”:


Члени громадської дитячо-юнацької асоціації „ШУМ” мають право:
1. Удосконалювати себе, як особистість.
2. Самореалізовуватися.
3. Проявляти активність і самостійність в організації.
4. Право на свободу думки.
5. Володіти своїм майном.
6. Захищати свою честь і гідність у керівних органах „ШУМ”. Послідовно відстоювати свої права.


ЧЛЕНИ „ШУМ” ЗОБОВ'ЯЗАНІ:


1. Любити свою Батьківщину, державу - Україну.
2. Виконувати Закон України "Про мови".
3. Берегти народну спадщину, дотримуватися сімейних та шкільних традицій.
4. Вчитися успішно, працювати творчо.
5. Вміти самостійно приймати відповідальні рішення.
6. Діяти у правовому полі.
7. Брати участь у соціальних, культурних, природозахисних акціях.
8. Поважати представників інших культур та релігій.
9. Набувати досвіду демократичної поведінки.
10. Утверджувати принципи загальнолюдської моралі.
11. Берегти своє здоров'я. Пропагувати здоровий спосіб життя
12. Бути прикладом для молодших.


ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ


Вищим керівним органом „ШУМ” є Конференція, яка скликається один раз на рік. Позачергова Конференція може скликатися Координаційною Радою за своєю ініціативою.
• обирає склад Координаційної Ради терміном на рік і визначає кількість членів Ради;
• приймає статут та програму, вносить до них зміни та доповнення;
• визначає основні напрямки діяльності;
• заслуховує й оцінює діяльність Координаційної Ради;
• приймає рішення про реорганізацію й ліквідацію;
• може брати на свій розгляд будь-які інші питання діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 266