Сторінка соціального педагога

Функціональні обов'язки соціального педагога

Соціальний педагог закладу освіти здійснює:
- соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
- просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;
- вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій.

Соціальний педагог закладу освіти бере участь у:
- роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;
- плануванні і реалізації завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі;
- наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів.

Соціальний педагог закладу освіти, сприяє:
- взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);
- захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо;
- формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;
- попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству.

Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 "Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

Соціальний паспорт закладу освіти

Соціальний паспорт класу

Соціальний паспорт учня на обліку

Соціальний паспорт вихованця

Форма акту обстеження житлово-побутових умов

Приклад повідомлення про дитину, сім’ю (особу), яка перебуває у складних життєвих обставинах

Приклад повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення

Алгоритм дій закладу освіти щодо ведення актів обстеження житлово-побутових умов проживання дитини /Files/images/new1212.gif

Алгоритм виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення

Районний алгоритм забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Єдиними квитками

Пам’ятка щодо забезпечення пільгами дітей пільгового контингенту в закладах освіти

Методичні матеріали щодо попередження торгівлі людьми

Пам’ятка для соціальних педагогів та громадських інспекторів про житлові права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Комплект освітніх програм "Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації"

Кiлькiсть переглядiв: 7980