Сторінка соціального педагога

Перелік обов'язкової документації соціального педагога
(відповідно до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529)

  1. Перспективний план роботи соціального педагога на навчальний рік
  2. Журнал щоденного обліку роботи соціального педагога
  3. Соціальні паспорти класів, школи
  4. Акти обстеження житлово-побутових умов проживання здобувачів освіти
  5. Протоколи індивідуальної соціально-педагогічної діагностики
  6. Протоколи індивідуальної соціально-педагогічної консультації (бесіди)
  7. Протоколи групової соціально-педагогічної діагностики
  8. Графік роботи

Соціальний паспорт закладу освіти

Соціальний паспорт класу

Соціальний паспорт учня на обліку

Соціальний паспорт вихованця

Примірна форма соціального паспорту ЗДО

Форма акту обстеження житлово-побутових умов

Приклад повідомлення про дитину, сім’ю (особу), яка перебуває у складних життєвих обставинах

Приклад повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення

Алгоритм виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення

Районний алгоритм забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Єдиними квитками

Пам’ятка щодо забезпечення пільгами дітей пільгового контингенту в закладах освіти

Загальні рекомендації щодо оформлення змісту сторінок соціальних педагогів на сайтах закладів загальної середньої освіти

Матеріали м/о соціальних педагогів "Організація роботи соціального педагога у випадку виявлення насильства в сім'ї"

Методичні матеріали щодо попередження торгівлі людьми


Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників як окремий напрямок суспільної практики і самостійний вид професійної діяльності почала формуватися в Україні на початку 90-х років минулого століття.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» до переліку посад педагогічних працівників введено посаду «соціальний педагог». У 2002 році посаду «соціальний педагог» введено до кваліфікаційного переліку спеціальностей України.

/Files/images/000006d7.jpg

Основним нормативно-правовим документом, який регулює діяльність соціального педагога у закладі загальної середньої освіти є наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів системи Міністерства освіти і науки України».

Цим наказом затверджено кваліфікаційні характеристики соціального педагога закладу освіти системи Міністерства освіти і науки України:

«Соціальний педагог має вищу або середню освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», дотримується вимог етичного кодексу, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників»

Перелік обов’язкової ділової документації соціального педагога:

1. План роботи соціального педагога на рік (затверджений директором закладу загальної середньої освіти і погоджений завідувачем відділу практичної та соціальної роботи методичного центру) (додаток 4 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

2. План роботи соціального педагога на місяць (затверджений директором закладу загальної середньої освіти) (додаток 5 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

3. Журнал реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів (додаток 7 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

/Files/images/semejnyj-psiholog.jpg4. Графік роботи соціального педагога (затверджений директором закладу загальної середньої освіти, розміщено на вході до кабінету) (додаток 8 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

5. Журнал щоденного обліку роботи соціального педагога (додаток 9 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864) відповідно до тимчасових нормативів часу на основні види роботи соціального педагога (додаток 6 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

6. Соціальні паспорти класів (заповнює соціальний педагог, класні керівники, медичні працівники) (додаток 10 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

7. Соціальний паспорт закладу освіти (складається на основі соціальних паспортів класів).

8. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей (додаток 12 до наказу МОН від 28.12.2006 № 864).

9. План спільної роботи зі службами Київського району (Службою у справах дітей, сектором превенції патрульної поліції, комітетом у справах сім’ї, молоді та спорту, центром соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді, лікарем-наркологом).

10. Особові справи на дітей пільгових категорій та дітей, які перебувають на внутрішньошкільному обліку.

11. Теки, в яких упорядковано та систематизовано нормативно-правові документи, що забезпечують дотримання законодавства у галузі охорони прав дитинства:

1) «Нормативно-правова база щодо організації роботи з соціального захисту дітей»;

2) «Нормативно-правова база з питань попередження негативних явищ в дитячому середовищі.

12. Тека з матеріалами виступів соціального педагога на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради, методичного об’єднання класних керівників, на конференціях, семінарах, батьківських зборах щодо попередження негативних явищ в дитячому середовищі, соціального захисту дітей та охорони прав дитинства.

13. Методичні посібники, книжки, періодика для соціальних педагогів.

Кiлькiсть переглядiв: 2942